Privacy- en cookieverklaring Klimaatgarant Solar

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. 

Via www.zonnepaneelgroothandel.nl (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor ons, Klimaatgarant Solar B.V. (verder: Klimaatgarant Solar) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Klimaatgarant Solar allemaal doet met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Klimaatgarant Solar. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Contactformulier 

Op de website bieden wij een contactformulier aan. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens: 

-contactgegevens; 
-inhoud van het bericht. 

 Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. 

 Aanmaken account 

Via de website kunt u een account aan te maken. Vanuit uw account kunt u (recente) bestellingen bekijken, uw verzend- en factuuradressen beheren en uw wachtwoord en accountdetails bewerken. We verwerken hiervoor de volgende gegevens: 

-contactgegevens; 
-bedrijfsgegevens; 
-adresgegevens; 
-inloggegevens; 
-bestelhistorie; 
-eventuele andere gegevens die u opgeeft bij het aanmaken van een account. 

 Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij totdat u uw account opzegt. 

 Bestelling plaatsen 

Via de website kunt u producten bestellen en betalen. Om de bestelling uit te kunnen voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

-contactgegevens; 
-bedrijfsgegevens; 
-adresgegevens; 
-factuurgegevens; 
-betaalgegevens; 
-eventuele andere gegevens die u opgeeft bij het plaatsen van een bestelling. 

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met u uit te voeren. We bewaren de gegevens totdat de bestelling is afgerond en 7 jaar daarna. Wij moeten de gegevens namelijk bewaren voor de Belastingdienst. 

Retourzending melden 

Via verkoop@klimaatgarantsolar.nl kunt u een retourzending melden. Om de te retourneren producten op te kunnen halen en eventueel terug te betalen bedragen te kunnen terugstorten, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

-contactgegevens; 
-bedrijfsgegevens; 
-adresgegevens; 
-factuurgegevens; 
-betaalgegevens; 
-eventuele andere gegevens die u opgeeft bij het melden van de retourzending. 

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met u uit te voeren. We bewaren de gegevens totdat de bestelling is opgehaald en het bedrag is terugbetaald en 7 jaar daarna. Wij moeten de gegevens namelijk bewaren voor de Belastingdienst. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).  

 Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn: 

 • Externe ICT-dienstverleners; 
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor; 
 • Transportdienstverleners; 
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder. 

Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Klimaatgarant Solar gebruikt de cookies om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); 
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

PLAATSER 

DOEL 

VERVALT NA 

Shopify
Analytics
 

 

Deze cookies gebruiken wij zodat Shopify ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Shopify en door Shopify opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Shopify waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Shopify niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Shopify diensten. Shopify kan echter informatie aan derden verschaffen indien Shopify hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Shopify verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Shopify. 

Sessie of maximaal 24 maanden


In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. 

Derde partijen 

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.  

Beveiliging 

Klimaatgarant Solar neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Klimaatgarant Solar persoonsgegevens verwerken. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • intrekken van toestemming; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
 • overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Klimaatgarant Solar B.V. 
Admiraal de Ruyterstraat 2 
3115 HB Schiedam 

KvK: 59837217 

E-mail: gegegensbescherming@ithodaalderop.nl 
Telefoonnummer: 010-4278513